12. Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen, 1 plass Zipp It Ub, OHG

Fjorårets vinner av "Innovasjonsprisen": Zipp It UB, Edvard Munch vgs, 2018

I denne konkurransen blir innovative varer og tjenester (produkter) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept.
 • Sammenheng funksjonalitet og design.
 • Samarbeid med relevante aktører i prosessen fra idé til design.
 • Produktet er egnet for kommersialisering.

Deltagelse i denne konkurransen krever 3 ulike elementer:

1. BESKRIVELSE
Bedriften må sende inn en kort beskrivelse, gjerne med bilde eller skisse av produktet (maks 2 A4 sider) i PDF-format (senest onsdag 6. februar)
Beskrivelsen må inneholde: 

 • Navn på konkurransen «Innovasjonsprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din +innovasjonsprisen.

(eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_Innovasjonsprisen)

2. PITCH
Pitch foregår i Forstanderskapssalen, Gymsalen eller Hvelvet på scene og med publikum, og skal vare i maksimalt 2 minutter. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner.

Pitchen blir bedømt etter:

 • struktur
 • innhold og relevans
 • utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

Ungdomsbedriften må TA MED digital presentasjon (powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) på en MINNEPENN som skal leveres inn på Oslomesterskapet (5. mars)! 
Vi anbefaler at bedriften tar med sin egen PC/MAC dersom man har en tung fil, eventuelt en Prezi. 

3. INTERVJU 
Juryen gjennomfører er et intervju ved ståbordet til bedriften i Marmorsalen og gjør et utvalg blant disse spørsmålene:

 • Hva er det nye ved deres produkt eller konsept?
 • Forklar sammenhengen mellom funksjonalitet og design.
 • Beskriv utviklingsprosessen og vis hvilke relevante aktører dere har samarbeidet med.
 • Hvordan kan produktet kommersialiseres?

OBS! 1.plass i denne konkurransen får direkte finaleplass i konkurransen Beste Ungdomsbedrift 22.mars.

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

år pris plass bedrift skole
2018 Innovativt produkt 1 Friendly Fruit UB Edvard Munch vgs
2018 Innovativt produkt  Chillow Pillow OHG
2016 Innovativt produkt 1 Lucio UB Foss vgs
2016 Innovativt produkt 2 BlueWolf UB Kuben vgs
2016 Innovativt produkt 3 Usefood UB Foss vgs
2015 Innovativt produkt 1 Glowe UB Kuben vgs
2015 Innovativt produkt 2 Baglight UB Kongshavn vgs
2015 Innovativt produkt 3 Drypal UB Foss vgs
2014 Innovativt produkt 1 Safe C UB OHG
2014 Innovativt produkt 2 Apex UB Lambertseter vgs
2014 Innovativt produkt 3 IziHanger UB Nydalen vgs
2013 Innovativt produkt/tjeneste 3 Clix UB OHG
2013 Innovativt produkt/tjeneste 2 Sitbag UB Bjørnholt vgs
2013 Innovativt produkt/tjeneste 1 Ski-protect UB Nydalen vgs
2012 Innovativt produkt/tjeneste 1 Click Cable UB Nydalen vgs
2012 Innovativt produkt/tjeneste 2 Egrafo UB Foss vgs
2012 Innovativt produkt/tjeneste 3 Studiobooker UB OHG
2011 Innovativt produkt 2 Carbon Design UB Akademiet vgs
2011 Innovativt produkt 3 Magnetic UB Etterstad vgs
2011 Innovativt produkt 1 Safer UB OHG
2010 Innovativt produkt 1 JobbUnder18 UB Foss vgs
2010 Innovativt produkt 3 Pro Cut UB Sandaker vgs
2009 Innovativt produkt 2 Frigus UB Bjørnholt vgs
2009 Innovativt produkt 1 Inbag Solutions UB Foss vgs
2008 Innovativt produkt 1 Schoolface UB Bjørnholt vgs
2007 Innovativt produkt 3 Glove Pocket UB Sandaker vgs
2007 Innovativt produkt 1 Lokksus UB Sandaker vgs
2007 Innovativt produkt 2 Perfect Slice UB Lambertseter vgs
2006 Innovativt produkt 1 Crabstick UB Ulsrud vgs
2006 Innovativt produkt 3 No. 1 Scooter UB Etterstad vgs
2006 Innovativt produkt 2 Problemholder`n UB Sandaker vgs
2005 Innovativt produkt 2 Limited edition Club UB Ullern vgs
2005 Innovativt produkt 1 SML UB Sandaker vgs
2005 Innovativt produkt 3 Sofahengerne UB Etterstad vgs
2004 Innovativt produkt 1 Kjærestevotten UB Ulsrud vgs
2004 Innovativt produkt 3 MANK UB Ulsrud vgs
2004 Innovativt produkt 2 Nugatti UB Ullern vgs