11. "Best in business"

Best in Business, 1 plass. Friendly Fruit UB, Edvard Munch vgs

Fjorårets vinner av "Best in business": Friendly Fruit UB, Edvard Munch UB

I denne konkurransen blir bedriften som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, regnskap etc.

Juryen vi gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Fremdrift; prosessen fra idé til handling/salg
 • Fordeling av arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med andre aktører
 • Markedsførings- og salgsaktiviteter
 • Økonomisk oversikt (regnskap)

Deltagelse i denne konkurransen krever 3 ulike elementer:

1. BESKRIVELSE
Bedriften må sende inn en kort beskrivelse, gjerne med bilde eller skisse av produktet (maks 2 A4 sider) i PDF-format (senest onsdag 6.februar)
Beskrivelsen må inneholde: 

 • Navn på konkurransen «Best in business».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + best in business.

(eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_best_in_business)

2. PITCH
Pitch foregår i Forstanderskapssalen, Gymsalen eller Hvelvet på scene og med publikum, og skal vare i maksimalt 2 minutter. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner.

Pitchen blir bedømt etter:

 • struktur
 • innhold og relevans
 • utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

Ungdomsbedriften må TA MED digital presentasjon (powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) på en MINNEPENN som skal leveres inn på  Oslomesterskapet (5. mars)! 
Vi anbefaler at bedriften tar med sin egen PC/MAC dersom man har en tung fil, eventuelt en Prezi. 

3INTERVJU 
Juryen gjennomfører er et intervju ved ståbordet til bedriften i Marmorsalen og gjør et utvalg av disse spørsmålene:

 • Beskriv bedriftens salgsaktiviteter så langt.
 • Hva har dere gjort for å tiltrekke kunder?
 • Hvilke erfaringer har dere gjort dere gjennom ulike salgsaktiviteter?
 • Hvilke planer er lagt for framtidige salgsaktiviteter?
 • Hvilke systemer har  dere for håndtering av økonomien?

OBS! 1.plass i denne konkurransen får direkte finaleplass i konkurransen Beste Ungdomsbedrift 22.mars.

Tidligere vinnere: 

År Pris Plass Ungdomsbedrift               Skole                                            
2018 Best in business 1. Friendly Fruit UB Edvard Munch vgs
2018 Best in business 2. Privatek UB Kuben vgs