Intervjudag for finalistene i konkurransene 6-9 (Oslomesterskapet for UB)

Oslo · 27.februar 2019

Kunsten å glede UB

Innsendingskonkurranser med intervju er:

6.    Regnskapsprisen 
7.    Den beste arbeidsplassen (HR–bedrift) 
8.    Samarbeid med næringslivet 
9.    Bærekraftsprisen

Juryen velger ut 5-8 finalister som inviteres på intervju onsdag 27. februar (mellom kl. 13.00 og 15.00) på  Sentralen.

  • finalistene velges ut basert på dokumentene de har sendt inn
  • et intervju varer i ca. 15 minutter

Finalister i intervju konk.6-9