Finale i konkurransen "Oslos beste ungdomsbedrift 2019" + NM-uttak

Oslo · 22.mars 2019

Alle vinnere_nettside

De beste ungdomsbedriftene i Oslo dette skoleåret skal denne dagen kjempe om å bli Oslos beste ungdomsbedrift 2019 og om å bli en del av Oslos NM-team 2019.  

Bedriftene kvalifiserer seg gjennom Oslomesterskapet for ungdomsbedrifter 10. mars. 

I finalen skal bedriftene gjennomføre en 3 min lang pitch på scenen og de skal ha utstilling med messestands i Marmorsalen på  Sentralen. En jury vil intervjue bedriftene mens de står på stand. 

Arrangementet er gratis og åpent for publikum.

Program for publikum

12.00: Finalistene pitcher
13.15: Åpen utstilling 
14.30: Pause
15.00: Foredrag av Anne Stine Hole (Generasjon M) og Adrian Søby Skogen (Comp Edge) 
15.30: Premieutdeling (-kl. 16.00) 

Program deltagende ungdomsbedrifter:

10.00 Registrering, rigging og teknisk test av pitch
12.00 Pitch (3 min pr. bedrift)
13.10 Pause
13.15 Åpen utstilling/intervju
14.30 Nedrigg
15.00 Foredrag av Anne Stine Hole (Generasjon M)
og Adrian Søby Skogen (Comp Edge)
15.30 Premieutdeling
16.00 Takk for idag! NM-laget samles.
 Navn på UB  Skole  Forretningsidé Stand
 nr.
 Easy Reuse UB  Kongshavn vgs En dispenser som har en enkel og bærekraftig løsning på bruk og kast av engangs plastikkhansker. 3
 Jalla Miljø UB  Hersleb vgs Du lager avfall. Vi henter «alt mellom himmel og jord». Vi kildesorterer. 7
 Stovnerkassa UB  Stovner vgs I samarbeid med LifLaga designer vi kunstkasser med gjenbruksmaterialer. 12
 OneGames UB  Foss vgs En møteplass der ungdom i Oslo kan sosialisere seg med jevnaldrende. 8
 SmartBottle UB  Ullern vgs Produserer en sammenbrettbar drikkeflaske av silikon som bidrar til bærekraftighet. 11
 CO2NTROL UB  Kongshavn vgs Designer & selger armbånd av resirkulert metall fra Nepal. Hvert kjøp bidrar til destruksjon av CO2kvoter. 2
 SafeWallet UB  Edvard Munch vgs Vi selger "tæpp" sikre designlommebøker til forbrukere. 10
 116 123 UB  Kongshavn vgs 116123 er hjelpenummeret til mental helse. Vi selger capser med dette nummeret for å spre budskapet. 1
 Remakers UB  Hersleb vgs Vi tar (re)designede klær og gjør dem bærekraftige ! 9
 Gi Labb UB  Ullern vgs En plattform hvor dyreeiere og folk som vil og kan passe på dyr enkelt kan kontakte hverandre. 5
 Hexaglow UB  Kuben vgs Hexaglow er et veggmontert, sekskantet, RGB, LED-lyspanel som skal være fullt  programmerbart. 6
 EcoCup UB  Kongshavn vgs Lager 100% komposterbare engangs-kopper, og samtidig viderefører en ny arena for reklame. 4

Jurymedlemmer Oslos beste ungdomsbedrift 2019: 

Navn Stilling Arbeidssted
Atle Myklebust  Divisjonsdirektør Oslo Kemnerkontor
Daniel Aasen Andersen Territory Manager  Google Cloud Norway
Espen Ramsbacher   Director, Strategic Business Developement IBM
Kainaat Qaiser  Financial controller Statkraft
Katerina Medbøe Eriksen Sosial innovatør og seriegründer Circular Ways
Kathinka Blauenfeldt  Business Manager Fortum
Vegard Hafsteen CEO/founder Advotech
Øistein Sonstad CEO Insj

Ungdomsbedriften skal i forkant av Oslomesterskapet 5. mars sende inn en delårsrapporten (PDF-format). Den skal ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Forsiden skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.
 • Ungdomsbedriften logo.
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet.
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Navn på ansvarlig lærer.

Innhold

 • Sammendrag
 • Forretningsidé.
 • Mål og visjoner.
 • Organisering av bedriften (bedriftens eiere, ansvarsområder og samarbeid i bedriften).
 • Økonomiske nøkkeltall, budsjett og regnskap (resultat og balanse)
 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk.
 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter så langt.
 • Hvordan bedriften har jobbet med bærekraft.
 • Framtidsplaner og fremtidspotensial.

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Resultat og balanse

Pitch foregår på scenen i Marmorsalen med publikum, og skal vare i maksimalt 3 minutter.
Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner, og det vil være mulig gjennomføre en kort teknisk gjennomgang i forkant av finalepitchene.

Pitchen blir bedømt etter:

 • struktur
 • innhold og relevans
 • utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

Under vil det publiseres en rekkefølge på pitchene til finalistene 2019.

 

De 8 jurymedlemmene besøker utstillingen/standen og har 5 minutter til hvert intervju. (Det kan være enkelte kommer innom flere ganger)

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» finalistene på de fire arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.

Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng.
 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.
 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig utvikling.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift.

Tidligere vinnere i denne konkurransen: 

år pris plass bedrift skole
2018 Beste UB  1 Kunsten å glede UB Kongshavn vgs
2017 Beste UB 1 Warmcase UB Kongshavn vgs
2017 Beste UB NM-plass Core UB Ullern vgs
2017 Beste UB NM-plass ExRight UB Nydalen vgs
2017 Beste UB NM-plass Polygon UB Stovner vgs
2017 Beste UB NM-plass HomeRun UB Ullern vgs
2016 Beste UB 1 InfinityCharger UB Lambertseter vgs
2016 Beste UB 2 SkiCork UB Kongshavn vgs
2016 Beste UB 3 Lessonbay UB Lambertseter vgs
2015 Beste UB 1 Sticky Headphones UB OHG
2015 Beste UB 2 Wastebag UB Kongshavn vgs
2015 Beste UB 3 Incus UB Nydalen vgs
2014 Beste UB 1 Unchain UB OHG
2014 Beste UB 2 Luxinox UB Foss vgs
2014 Beste UB 3 From Hand to Hand UB Kongshavn vgs
2013 Beste UB 3 Clix UB OHG
2013 Beste UB 1 Sine Cura UB Nydalen vgs 
2013 Beste UB 3 UB Hjelpen UB Lambertseter vgs
2013 Beste UB 2 UMK UB OHG
2012 Beste UB 3 IGuard UB Elvebakken vgs
2012 Beste UB 2 Tackpoint UB Foss vgs
2012 Beste UB 1 Touch Finger UB Elvebakken vgs 
2011 Beste UB 1 Half & Half Trade UB Lambertseter vgs
2011 Beste UB 2 Kakeløfteren UB Lambertseter vgs
2011 Beste UB 3 Sweatbusters UB Elvebakken vgs
2010 Beste UB 2 Blinkis UB Lambertseter vgs
2010 Beste UB 3 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2010 Beste UB 1 Multifilm UB Elvebakken vgs
2009 Beste UB 2 Antares smykkedesign UB Lambertseter vgs
2009 Beste UB 3 Cemawi import UB Foss vgs
2009 Beste UB 1 Inbag Solutions UB Foss vgs
2008 Beste UB 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2008 Beste UB 3 Imprimeo UB Lambertseter vgs
2008 Beste UB 2 Ski og sykkel service UB Lambertseter vgs
2007 Beste UB 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2007 Beste UB 3 Quick Design UB Lambertseter vgs
2007 Beste UB 1 Reklamemontørene UB Lambertseter vgs
2006 Beste UB 1 Blikkfang UB Etterstad vgs
2006 Beste UB 3 Kort – nok UB Sandaker vgs
2006 Beste UB 2 Make my Bed UB Etterstad vgs
2005 Beste UB 2 Kartongholderen UB Ulsrud vgs
2005 Beste UB 1 Sofahengerne UB Etterstad vgs
2005 Beste UB 3 Uena TT UB Hellerud vgs
2004 Beste UB 2 Skrell UB Lambertseter vgs
2004 Beste UB 1 Storm UB Hellerud vgs
2004 Beste UB 3 The Beauty of Henna UB Sandaker vgs

Rigg
kl. 10.00-12.00

Stand
Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer. Det er ikke mulig å bytte standplass.
Alle stands har tilgang til strøm og en stikkontakt.

NB! Dette er standen man fått utdelt under NM for ungdombedrifter. Standen dere får 22. mars har ikke en stang til å feste ting på. (Dette gjelder stangen markert med røde piler i bildet)

Skjermbilde 2018-02-01 kl. 13.20.25

Innvendige mål på stands:
2,49 meter høy (alle vegger)
1,96 meter bred (bakvegg)
1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg)
Utforming av standen må være innenfor målene som er oppgitt. Alle stands har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite. Ta hensyn til ungdomsbedriften på standen ved siden av dere, når dere innreder egen stand. Deres stand skal ikke være til sjeanse for nabo-standen. Det er ikke mulig å flytte vegger.

Feste på veggene
Om dere ønsker å feste noe til messeveggene er det strenge regler for hva slags festemateriale som kan benyttes.
Tape: Putetape; 3M Command Monteringsstrips. (Kan kjøpes i butikker som Jernia og Staples)
Kroker: Vanlige S- kroker.

Møblering
Ungdomsbedriften er selv ansvarlig for å skaffe/ta med utstyr og innredning (f.eks. møbler, rekvisitter, belysning, plakater etc.) til egen stand.

Orden og rydding
Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt.
Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Miljø og avfallshåndtering
Etter prisutdelingen kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Avfall blir sortert i ulike containerel. Følg anvisningene!
Når dere har fått klarsignal fra UE om at standen er pent ryddet, kan dere reise hjem.

Pitch, intervju og utstilling foregår i Marmorsalen i 1. etg. på  Sentralen.

KART FINALEN OMUB2019 updated2