7.Reklamefilm

Oslo · 20 jan 2016

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produktet eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:

  •       i hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker
  •       i hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg
  •       det generelle inntrykk av reklamefilmen
  •       originalitet og generelt inntrykk

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.

Bedriften skal laste opp reklamefilmen og en beskrivelse i PDF. (maks 2 A4-sider) (Senest onsdag 20. januar.)

Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:

  • Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet.
  • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
  • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og epost da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + reklamefilm (eks. Eksempel UB Stjernen vgs. reklamefilm

HUSK å merke beskrivelsen med: UB navn+ navn på skolen din + reklamefilm beskrivelse (eks. Eksempel UB Stjernen vgs. reklamefilm beskrivelse)

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

Beste Reklamefilm 2015

Bildet: Vinnere 2015

år pris plass bedrift skole
2015 Reklamefilm 1 Mobilsørvis UB Kuben vgs
2015 Reklamefilm 2 Wastebag UB Kongshavn vgs
2015 Reklamefilm 3 WikiMe UB Kongshavn vgs
2014 Reklamefilm 1 Redd Dagen UB Nydalen vgs
2014 Reklamefilm 2 Cappello UB Ullern vgs
2013 Reklamefilm 1 SAFY UB Nydalen vgs
2013 Reklamefilm 2 Second Sequence UB Akademiet vgs 
2012 Reklamefilm 1 Wipe Type UB Lambertseter vgs
2011 Reklamefilm 1 Sweatbusters UB Elvebakken vgs
2010 Reklamefilm 1 Bob UB Ullern vgs
2009 Reklamefilm 2 INFI UB Ullern vgs
2009 Reklamefilm 3 Magic Gloves UB Ullern vgs
2009 Reklamefilm 1 Skinz UB Ullern vgs
2008 Reklamefilm 1 La Tuque UB Ullern vgs
2007 Reklamefilm 1 Free UB Sandaker vgs
2007 Reklamefilm 2 Magic UB Sandaker vgs
2006 Reklamefilm 3 ClockWise UB Ulsrud vgs
2006 Reklamefilm 2 Jobbsurf.no UB Ullern vgs
2006 Reklamefilm 1 UB-nettsted.no Ullern vgs
2005 Reklamefilm 1 Belt Bucklet UB Ullern vgs
2005 Reklamefilm 2 Okei leko UB Ullern vgs
2005 Reklamefilm 3 West end UB Ullern vgs
2004 Reklamefilm 1 Evig Ung UB Ulsrud vgs
2004 Reklamefilm 2 Perler UB Ulsrud vgs