5. Sosiale medier NY!

Oslo · 20 jan 2016

(#ubsome16 og #emesse16)

sosiale medier bilde

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens profil på sosiale medier og vil spesielt vurdere:

•strategi for bruk sosiale medier
•innhold/kommunikasjon/budskap
•engasjement og respons hos kunder/målgrupper

 

Deltakere i konkurransen om sosiale medier skal laste opp en beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format. (Senest 20. januar.)

Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:

•Punktene (kriteriene) over
•Hvilke medier, hvorfor, hvordan? Begrunn
•Bedriftens @kontoer og aktuelle #hashtags
•Statistikk og resultater

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + sosiale medier  

(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Sosiale Medier)