16. Beste ungdomsbedrift

Oslo · 20 jan 2016

Konkurransen er todelt:

todelt konkurranse

NB beste UB

I denne konkurransen vil bedriften vurderes etter fem hovedområder innenfor entreprenørskap  i utdanningen:  

Del 1 – Leveres i forkant

a) Bedriftsrapport

Maks 8 sider inkl. forside og evt. vedlegg.

Forsiden skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn
 • Ungdomsbedriften logo
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass
 • Navn på ansvarlig lærer

Innhold

 • Forretningsidé
 • Mål og visjoner
 • Organisering av bedriften (bedriftens eiere, ansvarsområder og samarbeid i bedriften)
 • Økonomiske nøkkeltall, budsjett og regnskap
 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk
 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter så langt
 • Framtidsplaner og fremtidspotensial

Deltakere i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” må laste opp bedriftsrapport (Senest 20. januar)

Merk rapporten med: UB navn + navn på skolen din + Beste UB rapport.

(eks. Eksempel UB  Stjernen vgs Beste UB rapport)

b) Videopitch

Maks 2 minutter til å selge deres idé og bedrift til juryen. HUSK! Det er lov å være kreative!

Innhold

 • Hvilket problem løser dere/behov dekker dere og for hvem?
 • Beskrivelse av løsningen (produktet)
 • Hva er verdifullt med løsningen og for hvem?
 • Hva er unikt med deres produkt?
 • Hvorfor skal vi tro på nettopp DERE?
 • PUNCHLINE!

Deltakere i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” må laste opp digital pitch. (Senest 20. januar.)

HUSK å merke pitchen med: UB navn + navn på skolen din + Beste UB Videopitch.

(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Beste UB Videopitch)

Del 2 – på messedagen (for de 15 beste)

c) Pitch foran jury

Pitchen skal være på inntil 2 minutter og bør bl.a. inneholde;

 • Hvilket behov/problem dekkes?
 • Bedriftens løsning
 • Hva er verdiskapningen?

Presentasjonen foregår med publikum og det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner.

NB! Hvis ungdomsbedriften skal bruke en digital presentasjon under pitchen, må den lastes opp senest torsdag 4. februar kl. 23.55. Dere kan ikke gjøre endringer etter dette.

d) Panelintervju

Intervjuet varer i ca. 10 minutter og  vil bli gjennomført uten at lærer eller mentor er tilstede. Juryen vil legge vekt på de fem vurderingsområdene i stjerna og spørre spesielt om;

 • læringseffekt
 • samarbeidet i gruppen
 • kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
 • kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom
 • samarbeid med mentor og nettverksbygging

e) Salgssamtale på stand

Juryen vil gjennomføre salgssamtale på stand med fokus på kundemøtet og bedriftens servicegrad. Samtidig vil juryen legge vekt på estetisk og personlig uttrykk.

Tidligere vinnere i denne konkurransen:

beste UB 2015

Bilde: Vinnere 2015

år pris plass bedrift skole
2015 Beste UB 1 Sticky Headphones UB OHG
2015 Beste UB 2 Wastebag UB Kongshavn vgs
2015 Beste UB 3 Incus UB Nydalen vgs
2014 Beste UB 1 Unchain UB OHG
2014 Beste UB 2 Luxinox UB Foss vgs
2014 Beste UB 3 From Hand to Hand UB Kongshavn vgs
2013 Beste UB 3 Clix UB OHG
2013 Beste UB 1 Sine Cura UB Nydalen vgs 
2013 Beste UB 3 UB Hjelpen UB Lambertseter vgs
2013 Beste UB 2 UMK UB OHG
2012 Beste UB 3 IGuard UB Elvebakken vgs
2012 Beste UB 2 Tackpoint UB Foss vgs
2012 Beste UB 1 Touch Finger UB Elvebakken vgs 
2011 Beste UB 1 Half & Half Trade UB Lambertseter vgs
2011 Beste UB 2 Kakeløfteren UB Lambertseter vgs
2011 Beste UB 3 Sweatbusters UB Elvebakken vgs
2010 Beste UB 2 Blinkis UB Lambertseter vgs
2010 Beste UB 3 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2010 Beste UB 1 Multifilm UB Elvebakken vgs
2009 Beste UB 2 Antares smykkedesign UB Lambertseter vgs
2009 Beste UB 3 Cemawi import UB Foss vgs
2009 Beste UB 1 Inbag Solutions UB Foss vgs
2008 Beste UB 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2008 Beste UB 3 Imprimeo UB Lambertseter vgs
2008 Beste UB 2 Ski og sykkel service UB Lambertseter vgs
2007 Beste UB 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2007 Beste UB 3 Quick Design UB Lambertseter vgs
2007 Beste UB 1 Reklamemontørene UB Lambertseter vgs
2006 Beste UB 1 Blikkfang UB Etterstad vgs
2006 Beste UB 3 Kort – nok UB Sandaker vgs
2006 Beste UB 2 Make my Bed UB Etterstad vgs
2005 Beste UB 2 Kartongholderen UB Ulsrud vgs
2005 Beste UB 1 Sofahengerne UB Etterstad vgs
2005 Beste UB 3 Uena TT UB Hellerud vgs
2004 Beste UB 2 Skrell UB Lambertseter vgs
2004 Beste UB 1 Storm UB Hellerud vgs
2004 Beste UB 3 The Beauty of Henna UB Sandaker vgs