15. Beste flerårsbedrift

Oslo · 20 jan 2016

I denne konkurransen vil ungdomsbedriftene som har drevet mer enn ett år vurderes etter fem hovedområder innenfor entreprenørskap  i utdanningen:

Konkurransen er todelt

1. Leveres i forkant: 

a) Bedriftsrapport 
b) Videopitch 

2. På messedagen:

c) Pitch foran jury
d) Panelintervju
e) Salgssamtale på stand

Se konkurransen for Beste Ungdomsbedrift for detaljer. NB! Det blir ingen utsiling i forkant (som i Beste ungdomsbedrift) i denne konkurransen. Det kåres kun 1. plass, og flerårsbedrifter kan bli tatt ut til NM.

HUSK å merke bedriftsrapporten med: UB navn+ navn på skolen din + flerårs rapport.
(Eks: Eksepel UB Stjernen vgs Flerår Rapport)

HUSK å merke videopitchen med: UB navn + navn på skolen + Flerårs Pitch
(eks. Eksempel UB  Stjernen vgs Flerårs Pitch)

 

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

beste flerårs 2015

Bilde: Vinnere 2015

år pris plass bedrift skole
2015 Beste flerårs  1 Drypal UB Foss vgs
2014 Beste flerårs  1 Aoos UB Foss vgs
2013 Beste flerårs 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2012 Beste flerårs 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2011 Beste flerårs 1 JobbUnder18 UB Foss vgs