13. Beste HR-bedrift (arbeidsmiljø)

Oslo · 20 jan 2016

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere dere elever til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

  • Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver
  • Ungdomsbedriftens mål og tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet
  • Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats påvirket resultatet.

Dere må laste opp en HR-rapport i PDF-format som inneholder svar på punktene over. (maks 3 A4-sider). (Senest 20. januar.)

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + HR.

  (eks. Eksempel UB Stjernen vgs HR)

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

år pris plass bedrift skole
2015 HR 1 Easy Ice UB Nydalen vgs
2015 HR 2 Tidsklemmen UB Foss vgs
2015 HR 3 Drypal UB Foss vgs
2014 HR 1 Dux FB UB Foss vgs
2014 HR 2 Bank i boksen UB Nydalen vgs
2014 HR 3 SmartPackers UB Foss vgs
2013 HR 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2013 HR 1 M UB Foss vgs
2013 HR 3 Sine Cura UB Nydalen vgs
2012 HR 1 Hands off UB Akademiet vgs
2012 HR 3 Helping Friends In Need UB Nydalen vgs
2012 HR 2 Lunsjbiten UB Akademiet vgs