11. Regnskap

Oslo · 20 jan 2016

I samarbeid med Skattedirektoratet og Samarbeidsforum mot svart økonomi ønsker vi å fokusere på ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av ”Beste regnskap” bygger på regnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

  • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
  • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
  • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
  • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

Deltakere i denne konkurransen må laste opp hele regnskapet senest 1. februar kl. 12.00.

Følgende må lastes opp:

•Alle bilagene
•Alle kasseavstemmingsskjema
•Alle bankavstemmingsskjema
•Alle vareopptellingsskjema hvis bedriften har varelager
•Arbeidsboka (dokumentet Regnskapsprogram i UB-løypa!)
•Resultatrapport og balanse (dokumentet Regnskapsprogram i UB-løypa!)

Regnskapet skal leveres elektronisk.  Alle dokumentene ovenfor scannes og legges i en zippet mappe før den lastes opp på vår nettside.

HUSK å merke mappen med: UB navn + navn på skolen din + Beste Regnskap.

 

Tidligere vinnere i denne konkurransen:

beste regnskap 2015

Bilde: Vinnere 2015

år pris plass bedrift skole
2015 Regnskap 1 Del Middag UB Elvebakken vgs
2015 Regnskap 2 Drypal UB Foss vgs
2015 Regnskap 3 Dux Foss FM Foss vgs
2014 Regnskap 1 ReddDagen UB Nydalen vgs
2014 Regnskap 2 LeukiBear UB Lambertseter vgs
2014 Regnskap 3 Next Level Gaming UB Akademiet vgs
2013 Regnskap 2 Egrafo UB Foss vgs
2013 Regnskap 1 Sine Cura UB Nydalen vgs 
2012 Regnskap 3 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2012 Regnskap 1 Roman Holst UB Akademiet vgs
2012 Regnskap 2 Touch Finger UB Elvebakken vgs
2011 Regnskap 3 4 Unge karer UB OHG
2011 Regnskap 2 Dugnadsiden UB Akademiet vgs
2011 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2010 Regnskap 2 Multifilm UB Elvebakken vgs
2010 Regnskap 1 Paradise Cafe UB Bjørnholt vgs
2009 Regnskap 1 Antares smykkedesign UB Lambertseter vgs
2009 Regnskap 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2009 Regnskap 3 Samosa UB OHG
2008 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2007 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2006 Regnskap 1 Glitter og Stas UB OHG