Hovedsamarbeidspartnere

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med folkevalgte som velges ved lokal- og regionvalgene hvert fjerde år. Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge, og styres gjennom fylkestinget og de komiteer som er opprettet. Oppland fylkeskommune er en viktig regional utviklingsaktør. Her står kompetanse sentralt.

Oppland fylkeskommune

— Vi ønsker fokus på mulighetene og vil bidra til tempo i innovasjonsarbeidet. Opplandssamfunnet trenger gründere. Ungt Entreprenørskap motiverer ungdommene og gir dem innsikt i hva som kreves.

Inge Myklebust, Fylkesopplæringssjef, Oppland fylkeskommune 

Besøk hjemmeside

Sparebank1

SpareBank 1s viktigste oppgave er å bidra til levende og sunne lokalsamfunn. Et levende Norge krever lokalt engasjement - fra mennesker, for mennesker og mellom mennesker. Gjennom personlig engasjement skaper foreldre og frivillige hver dag gode opplevelser - over hele Norge. Og vi ønsker å gjøre vårt. Livet i lokalsamfunnet er grunnlaget for SpareBank 1s samfunnsengasjement. Vi støtter hvert år hundrevis av lokale prosjekter og initiativ, der motivasjonen er å skape trivsel og utvikling.

Besøk Sparebank1: Gudbrandsdal | Lom og Skjåk | Ringerike Hadeland | Hallingdal Valdres

Sparebank1

— Vi, i SpareBank 1 Gudbrandsdal, er svært opptatt av arbeidet gjennom Ungt Entreprenørskap. Vi vet at de som er med i dette opplegget har større sjanse senere i livet for å lykkes med å starte egen bedrift, eller havne i ledende posisjoner. Dette er våre nye kunder i fremtiden, som vi gjerne vil følge og bidra overfor tidlig.

Trond Slåen, Ass. banksjef marked og kommunikasjon.