Styret

Årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Oppland 9.4.2019 fattet vedtak om sammenslåing av UE Oppland og UE Hedmark til UE Innlandet fra 1.1.2020. Det er lagt opp til at UE Hedmark skal fatte tilsvarende vedtak på sitt årsmøte 30.4.2019.

Årsmøtet i UE Oppland valgte tre representanter og en vararepresentant til interimsstyret for UE Innlandet:

Hans Rindal sh_

-

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende

Hilde Tveiten Døvre SH

-

Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

Dag Arne Henriksen SH

-

Dag Arne Henriksen, Oppland fylkeskommune

 

-

Lillian Findalen, Q-meieriene
Vararepresentant

Som avviklingsstyre for UE Oppland ble følgende representanter valgt:

Hilde Tveiten Døvre SH

 

Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

Hege Tokerud SH

-

Hege Tokerud, NTNU i Gjøvik

Ole Inge Gjerald sh

-

Ole Inge Gjerald, Oppland fylkeskommune, videregående opplæring

Truls Bjelke portrett

-

Truls Bjelke, SpareBank 1 Gudbrandsdal
 

Hans Rindal sh_

-

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende

Dag Arne Henriksen SH

-

Dag Arne Henriksen, Oppland fylkeskommune, regionalenheten

Anne Marthe Dahl Zettervall 2

-

Anne Marthe Dahl Zettervall, Ruth & Ragna

 

-

Lillian Findalen, Q-meieriene
Vararepresentant

Her kan du laste ned vedtektene for UE Oppland: