Kick-off UB, Gjøvik vgs

Oppland · 14.september 2015

Starten på ett år med Ungdomsbedrift markeres med "kick-off" på Gjøvik videregående skole.