IA-kurs, Gjøvik vgs

Oppland · 17.januar 2019

I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter tilbys IA-kurs til ungdomsbedriftene ved Gjøvik videregående skole.