IA-kurs, Gjøvik vgs

Oppland · 19.oktober 2015

I samarbeid med NAV arbeidslivssenter arrangerer UE Oppland kurs i Inkluderende Arbeidsliv for ungdombedrifter ved Gjøvik videregående skole.