Ansatte

Dette er oss som jobber i Ungt Entreprenørskap Norge - UEs nasjonale sekretariat. Vår primære oppgave er å gjøre fylkesorganisasjonene gode! Vi har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og organisasjonens strategiarbeid. Vi er også ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Grete Ingeborg Nykkelmo Administrerende direktør

E-post: grete.nykkelmo@ue.no
Mobil: +47 913 11 000

Cathrine Jansen Prosjektleder

E-post: cathrine.jansen@ue.no
Mobil: +47 907 56 116

Helge Gjørven Rådgiver

E-post: helge.gjorven@ue.no
Mobil: +47 906 42 126

Torild Nilsen Mohn Leder pedagogisk avdeling

E-post: torild.mohn@ue.no
Mobil: +47 400 85 121

Trine I. Haugaard Koordinator videregående skole

E-post: trine.haugaard@ue.no
Mobil: +47 900 92 229

Hege Elisabeth Sætre Koordinator grunnskole

E-post: hege.elisabeth.satre@ue.no
Mobil: +47 920 30 072

Kjell Vidar Jørgensen IKT-ansvarlig og arrangementskoordinator

E-post: kjell.vidar.jorgensen@ue.no
Mobil: +47 918 49 535

Ingvild K. Vederhus Kommunikasjonsansvarlig

E-post: ingvild.vederhus@ue.no
Mobil: +47 917 58 429

Eleni Simeou Askim Rådgiver politikk og partnerskap

E-post: eleni@ue.no
Mobil: +47 909 68 579

Stine Trebekk Regnskapsansvarlig

E-post: stine.trebekk@ue.no
Telefon: 472 93 452