SØR-TRØNDELAG: Kvile UB

SØR-TRØNDELAG: Kvile UB

Fra venstre: Mats Næss, Jørgen Tryggestad, Vilde Juul Steinsholt, Nicolas Grønland og Trym Solan Renolen. Foto: UE Trøndelag.

  

Studiested:   Thora Storm videregående skole, Entreprenørskap 
Forretningsidé:   Kvile UB skal redusere antall liv tapt i trafikken ved å tilby en applikasjon som minner sjåfører på å ta nødvendige pauser under kjøreturen. Appen fungerer også som en viktig kilde til kunnskap om trafikksikkerhet
Lokale priser:                          Beste Ungdomsbedrift, Beste sosiale entreprenør, Beste utstilling, Beste verdiskapingspotensial
Følg oss:   Facebook 
Kontakt:   Vilde Juul Steinsholt,  Vilde.juulsteinsholt@hotmail.no / kvile.ub@gmail.com, mobil 94879260

  

«Vi har jobbet jevnt gjennom hele prosessen - fra etableringsfasen og frem til nå. Det er helt fantastisk å se at alt arbeidet vi har lagt ned i konseptet gir så gode resultater! Å sette seg mål har alltid vært viktig for oss, etter å ha vunnet beste ungdomsbedrift i Sør-Trøndelag har vi oppnådd mye, nå retter vi fokus mot nye høyder, selvfølgelig skal vi til EM!».

Slagord: Kort pause, lang effekt.  

Kvile arbeider med å utvikle en applikasjon som skal redusere antall trafikkulykker på norske veier. Hele 45 % av norske bilførere har opplevd å sovne bak rattet mens de kjører, dette er en skremmende høy porsentandel, og desverre, medfører dette 26 menneskeliv som går tapt hvert eneste år. Vi ser også at en medvirkende årsak til de fleste trafikkulykker på norske veier rett og slett skyldes mangel på kunnskap. Dette er et alvorlig samfunnsproblem som vi i Kvile ønsker å gjøre noe med.

Kvile tilbyr trygghet på norske veier. Vi ønsker at du som sjåfør skal kunne oppleve økt sikkerhet i trafiken, men også at de som ikke kjører skal kunne føle seg sikre på at din kjøretur vil få et godt utfall. Som sjåfør skal du alltid ha oversikt over de beste alternativene dersom en ulykke først har inntruffet - Gjennom Kvile-appen har du nettopp det. Kvile skal formidle betydningen av et slikt kollektivt ansvar: Som sjårfør har du like stort ansvar for din egen trygghet, som for andres. Med andre ord er appliksjonen like viktig for den individuelles sikkerhet, som for den kollektive trygghet. Med et motto som tilsier at "et tapt liv i trafikken er et liv for mye", skal Kvile  skape et konsept som motiverer og inspirerer forbrukerne til å bli mer bevisste og ansvarlige sjåfører. 

  

Jurybegrunnelse - Sør-Trøndelags beste Ungdomsbedrift 2015: 
Gjennom å ta utgangspunkt i noe som angår oss alle i hverdagen har denne bedriften blitt inspirert til å gjennomføre konkrete innovasjoner. Måten å presentere sitt produkt på skiller seg ut på en særdeles unik og profesjonell måte. Noe som bekreftes gjennom at de har etablert en avtale med en stor aktør. Dette er et produkt som juryen tror har et stort potensial.