ØSTFOLD: Origo UB

ØSTFOLD: Origo UB

Foran fra venstre; Idunn Bathen Nonstad, Kim Louise Johannessen, Therese Martinsen, Anna Grønning, Andreas Nielsen, Trym Belstad, Herman Berget, Trym Belstad, Victor Bergerskogen Midten; Markus Johansen, Ingrid Hjelde Øvrum, Sissel Hoel, Emilie Jahnsen, Helle Pedersen, Marte Ihle, Johannes Tandberg, Benedicte Pedersen Bak; Lone Eriksen, Anna Jenssen, Håvard Pedersen, Richard Hovde, Ulrik Langvik, Katharina Palm, Anders Ramberg, Guro Tolfsen, Peder Østby, Christian Lillestrand

  

Studiested:   Greåker videregående skole, Studiespesialisering
Forretningsidé:   Norsk ungdom har aldri gjort det så dårlig på PISA-undersøkelsen noensinne som i fjor. Dette ønsker Origo UB å gjøre noe med. Gjennom privattimer, undervisning og leksehjelp ønsker bedriften å hjelpe norsk ungdom og øke deres mattekunnskaper
Lokale priser:                          Beste Ungdomsbedrift, Beste scenepresentasjon, Beste regnskap, Beste HR, Beste markedsføring, Beste nettsted, Beste sosiale entreprenør (3. plass)
Følg oss:   Nettside -  Facebook - Instagram: @origoub - Twitter 
Kontakt:   Daglig leder, Victor Bergerskogen,  dagligleder@origoub.no, mobil 980 60 122

  

«Vi hadde jo forhåpninger om å vinne en pris eller to på fylkesmessa, men at vi skulle rive med oss så mange premier og i tillegg få representere Østfold på NM var virkelig over all forventning. Vi er kjempefornøyde, og alle i bedriften ser frem til NM»

 

Origo UB ønsker å hjelpe ungdom med matematikk. Bedriften har i hovedsak tre satsningsområder.
Det første tilbudet er leksehjelp for ungdomsskole- og videregåendeelever. Dette avholdes på Haugeåsen ungdomsskole, Greåker videregående skole, samt Inspiria Science Center for Grålum ungdomsskole sine elever.Bedriftens andre satsning er privat undervisning. Tanken er at en grundigere oppfølging av elever vil føre til bedre forståelse, og dermed bedre resultater. Origo UB sitt siste og nyeste satsningsområde er nettbasert undervisning. Både elever, foreldre og lærere vil ha mulighet til å sende inn spørsmål, i form av tekst eller webcasting, og raskt få hjelp av Origo UB sine ansatte.

Prosessen frem til i dag har bestått av målrettet arbeid preget av stor innsatsvilje fra de ansattes side, og et felles brennende engasjement for formidling av kunnskap. Oppstartsfasen var preget av mye prøving og noe feiling, hvor de tradisjonelle «startflokene» ble greidd ut. I månedene etter årsskriftet har bedriftens fokus vært å hjelpe flest mulig ungdommer, og spesielt siden februar har mange ungdommer fått hjelp og veiledning av Origo UB. I mars deltok Origo UB på fylkesmessa i Østfold, og tok med seg et mangfold av priser, noe vi ser på som et resultat av sterkt samarbeid og engasjement innad i bedriften. Nå ser vi frem mot en aprilmåned full av leksehjelp, privattimer og; sist men ikke minst; deltakelse på NM i UB.

  

Jurybegrunnelse - Østfolds beste Ungdomsbedrift 2015: 
Bedriften har levert en god delårsrapport med bra struktur. De har en god organisering av bedriften, med klare ansvarslinjer og godt samarbeid. De har en enkel og tydelig utstilling som viser hva bedriften jobber med.  De ansatte var imøtekommende, sprudlende og alle i bedriften bidro og var fremoverlent. De ansatte brenner for det de driver med. De hadde en samkjørt og god presentasjon og scoret høyt på alle kriterier – en bedrift i toppen! Juryen mener at bedriften har et stort potensiale for videre utvikling.