MØRE OG ROMSDAL: Trashlock UB

MØRE OG ROMSDAL: Trashlock UB

Foran fra venstre: Mathias Tørlen, Kornelius Bjørge, Iver Myklebust, Glenn-Andre Flusund og Vegard Hansen.

  

Studiested:   Spjelkavik videregående skole, Studiespesialisering
Forretningsidé:   Produkt som skal hindre at søppelet faller ut fra avfallsbeholderen
Lokale priser:                          Beste ungdomsbedrift, beste kundeopplevelse på nett, beste logo (2.plass), beste markedsføring (2.plass), beste utstilling (3.plass), beste HR-bedrift (3.plass) 
Følg oss:   Nettside -  Facebook - Twitter 
Kontakt:   Iver Myklebust, iverom@gmail.com , mobil 916 88 446

  

«Det er ikke til å legge skjul på at det periodevis har vært svært mye arbeid. Når vi nå står igjen med flere priser på fylkesmessen og et flott, miljøvennlig produkt, føler man likevel det er verdt strevet. Vi skal fortsette det gode arbeidet frem mot NM».

 

Tatt tak i et hverdagsproblem:
Det er et stort problem at fulle søppeldunker blåser over ende og søppelet spres rundt dunken. Dette ser ikke ut, og er svært lite miljøvennlig. Derfor har vi lansert Trashlock, som vi mener vil forhindre griseriet.
Trashlock er tilgjengelig på markedet for under 200kr. Produktet er altså ikke særlig dyrt, og lignende produkter finnes ikke på markedet fra før. Det er med andre ord et innovativt produkt som kan få store positive ringvirkninger for miljøet Trashlock nå har lansert.

 
  

Jurybegrunnelse - Møre og Romsdals beste Ungdomsbedrift 2015: 
Leverer et nyttig hverdagsprodukt, med et framtidspotensiale. Innbydende rapport, ryddig og godt fremstilt. En fornøyelse å lese. Kreativ scenepresentasjon, informativ og spennende stand. God produktinformasjon og engasjerte selgere. Komplett leveranse.