Våre samarbeidspartnere

Nordland fylkeskommune

Nordland har behov for nye bedrifter og flere attraktive arbeidsplasser. Fylkesråden ønsker derfor å stimulere til økt etablerervirksomhet, og anser det som viktig å starte rekrutteringen i skoleverket og blant den yngre delen av befolkningen.

Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN) er en inspirator og tilrettelegger for skolene, og gjennomfører ulike kurs, aktiviteter og arrangementer for elever og lærere. UENs aktivitet er et viktig ledd i å nå målsettingen i fylkestingssaken "Et felles løft for barn og ungdom - Innovasjon og entreprenørskap i utdanning og opplæring i Nordland". Satsing på ungdom og entreprenørskap er forankret i fylkeskommunens satsing på innovasjon og entreprenørskap, samt i kompetansesatsingen. 

NORDLAND-FYLKESKOMMUNE_cellimg_2x2

Nordea

"Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring."

nordea-logo-print

Ramirent

Ramirent er More Than Machines. Vi er en ledende leverandør av utleieutstyr som kombinerer det beste av utstyr med service og kunnskap, til løsninger som forenkler virksomheten for våre kunder. Vi samarbeider med et bredt spekter av kunder innen bygg og anlegg, industri, verft, offentlig sektor og private. 

De leverer alt av elektrisk utstyr til Fylkesmessa i Nordland hvert år. 

Unknown-1

Enova

Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. 

w87h4chb33fo6kuanqno

Storebrand

Ungt Entreprenørskap har inngått et samarbeid med Storebrand om innhold til programmet Ungdomsbedrift på videregående skole. Formålet med samarbeidet er å bygge kompetanse og øke bevisstgjøring og helhetlig tenking om bærekraft blant unge under utdanning.

largest_storebrand_logo_pos_rgb