Årsmelding 2013

   "En skoleeier for framtiden setter tydelige krav og forventninger til skolene i sin kommune. Nordland er et foregangsfylke når det gjelder skoleeiers satsing på entreprenørskap. Kommuner og skoler må følge opp denne unike satsingen."  

Årsmelding - om oss blå

         

→ Daglig leder har ordet

Veivalg og målområder

Samarbeidspartnere

   

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BROBYGGEREN UNGT ENTREPRENØRSKAP  

"En skoleeier for framtiden setter tydelige krav og forventninger til skolene i sin kommune. Nordland er et foregangsfylke når det gjelder skoleeiers satsing på entreprenørskap. Kommuner og skoler må følge opp denne unike satsingen." 

                  

 I 2013 hadde flere unge, ved flere skoler i Nordland enn noen gang gleden av at lokalt arbeids- og næringsliv gikk sammen med utdanningssystemet om å gi ungdommene entreprenørskap som en del av utdanningen. Nær 10 000 elevaktiviteter i grunnskolen, og flere studiesteder tar i bruk Ungdomsbedrift som metode, men fortsatt er potensialet stort for at alle elever i Nordland skal få opplæring i entreprenørskap og bedriftsetablering.

Ungt Entreprenørskap Nordland ønsker å være en brobygger i disse prosessene; brobyggeren som bidrar til at utdanning og arbeids- og næringsliv jobber sammen. Dette legger grunnlaget for verdiskaping landet rundt. En av de største aktivitetene for å skape slike felles arenaer mellom skole og næringsliv er GründerCamp. I fjor fikk rundt 3500 elever delta på slike arrangement. Et tretti-talls bedrifter stilte med utfordringer og var veiledere – slik blir unge bedre kjent med næringslivet lokalt. Det har stor betydning for å skape økt bolyst. Flere skoler i Nordland har satset tungt på dette, mange kan nevnes men særlig stor har aktiviteten vært i Rana, Narvik, Hemnes, Sortland og Bodø.

Det er kommunene og fylkeskommunene som er eiere av grunnskolene og de videregående skolene. Selv om Nordland Fylkeskommune ikke er eier av grunnskolen, har fylkeskommunen bidratt med vesentlige midler til kommunene i fylke gjennom flere år for satsing på entreprenørskap. Det har gitt solide resultater i nasjonal målestokk. Nordland er det fylke med høyest aktivitet innenfor Elevbedrifter i Norge, og en lang rekke andre program i regi av Ungt Entreprenørskap.

I 2013 gjorde Nordland sitt beste Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter noensinne, gjennom innovative elever på Sortland, kreative kokker i Brønnøysund og dyktige web-utviklere i Lofoten. Det har vi grunn til å være stolte av. Men er det på ett område begrepet «det viktigste er ikke å vinne, men å delta.» har gyldighet, så er det å delta i Ungdomsbedrift. Uten en rekke dyktige og engasjerte lærere i den videregående skolen i Nordland hadde ikke dette vært mulig.

 

signtur

Steve Hernes

Daglig leder
Ungt Entreprenørskap Nordland

SH