Kick off SMART plast - Alstad Barneskole

Nordland · 11.september 2019

SMART plast- Et ideverksted for mellomtrinnet!

Smart inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom prosessen skal elevene avdekke behov, «VELGE SIN PLASTKAMP», utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg. Prosjektet avsluttes med en skolefinale, der alle gruppene presenterer sin løsning.

I samarbeid med IRIS Salten.

Unknown