Innovasjonscamp Sandnessjøen

Nordland · 26.april 2016

Sommeren 2015 ble navnet på programmet Gründercamp fra UE Norge endret til Innovasjonscamp. Innholdet er som før, mens navnet er oppdatert og i tråd med utviklinga i samfunnet.

InnovasjonsCamp er en treningsleir i kreativitet, samarbeid og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.

PROGRAM FOR DAGEN:

 

09:30 Utdeling av oppdrag

10:00 Materialbutikken åpner- her får elevene ”kjøpt” utstyr til å bygge/tegne forslag til løsning.

11:00 Arbeidslunsj – Elevene arbeider med oppdragene

 12:00 Innlevering av idèskisse (elevene jobber så videre med presentasjon og modell)

 12:50 Presentasjoner ved bordene (3 min.pr.gruppe til fremlegg)

 13:25 Jurymøte for å finne frem til èn vinner fra hvert oppdrag

 13:40 Kåring av vinner og premieutdeling