Innovasjonscamp Helse

Nordland · 17.april 2018

I samarbeid med Nordlandssykehuset arrangeres det Innovasjonscamp for 

Helse-og oppvekstfag i Salten. 

Formålet med innovasjonscampen er:

  • Få økt kunnskap knyttet til reelle problemstillinger gitt av Nordlandssykehuset.
  • Tenke ut kreative løsninger for fremtidens helsesektor.
  • Øke elevenes bevissthet, kunnskap og holdninger knyttet til problemstillinger og tema gjennom bruk av Innovasjonscamp som metode.

VIKTIG EVALUERING

Evaluering for elever

https://goo.gl/vdQj1Q

Evaluering for lærer/veileder

https://goo.gl/9VEjVy

Her kan du laste ned prosessforberedelsen til utfylling: 

Her laster du opp den utfylte prosessforberedelsen: 

Ferdig utfylt

PROGRAM:  
09.00-09.30 Åpning og introduksjon
09.30-09.45 Utdeling av oppdrag og hjelpemidler /jurybrief kl.10.00
10.15-11.15 Elevene booker tid for veiledning (auditoriet A1, A8 eller A11)
11.30 Arbeidslunsj for elever /lunsj for dere i kantina
12.30-13.00 Kort presentasjon av ide (auditoriet A1, A8 eller A11)
  Elevene jobber videre med ideskissen sin
13.10 Innlevering av ideskisse
13.15 Juryen finner superfinalister
13.15-13.40 Elevene øver på pitch (med bistand fra UE Nordland)
13.45 Alle møter i auditoriet – kåring av superfinalister
13.55-14.15 Finalister presenterer for alle – minuttpitch
14.15-14.20 Juryen kårer en vinner fra hvert oppdrag
14.30 Slutt

*det kan forekomme små tidsendringer

Kriterier og vurdering:

Elevenes idè og presentasjon skal vurderes.

Løsning (50%)

- Er dette en løsning som svarer på problemstillingen? - Hvor gjennomførbar er løsningen?
- Hvor nyskapende og fremtidsrettet er ideen?

Samspill (25%)

- Har hele gruppa vært involvert i prosessen?

Presentasjon (25%)

- Hvor tydelig, engasjerende og kreativ er fremføringen, klarer gruppa å kommunisere løsningen sin til publikum?

- Valg av visuell visning; modell/prototype, filmsnutt, bildecollage, rollespill osv - Klarer gruppa å selge ideen sin til juryen? 

 

Her laster gruppen opp ideskissen: 

Ideskisse