IA Brønnøysund

Nordland · 11.desember 2018

Det vil bli holdt IA-kurs 19.november og derfor ønsker vi å knytte kontakt med deg for å sikre et godt IA-arbeid i de Ungdomsbedriftene som ønsker å delta på kurs for å bli IA-bedrifter.

For at Ungdomsbedriftene skal få et god faglig utbytte er det svært viktig at faglærer eller kontaktlærer deltar og er tilstede på selve kurset. Det gjør det også enklere å følge opp det videre arbeidet i ungdomsbedriftene/timene.

Ønsker du mer informasjon om hvordan IA-arbeidet for Ungdomsbedrifter kan legges opp – gå inn   ungdomsbedrift.no under HR og inkluderende arbeidsliv: 

IA og Arbeidsmiljø

Påmelding