Økonomi og karrierevalg

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. Les mer om programmet på våre nettsider.

  • Produkt
  • Pris
  • Antall