Kurs i Elevbedrift for lærere

Møre og Romsdal · 18.juni 2018

Hvorfor skal din skole bruke elevbedrift i undervisningen?

Det skjer utrolig mye spennende i fylke vårt for tiden. Det satses på gründere som aldri før, det betyr at den jobben dere gjør i skolen, og det vi i UE gjør og brenner for, virkelig nytter.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det vil si å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere.

I fem faser går elevene gjennom en prosess fra ideutvikling og etablering til avvikling og evaluering av elevbedriften. Elevbedrift er et lagspill der elevene jobber sammen mot et felles mål.

 

Det legges vekt på at elevene får trening i å:

  • Kunne se ressurser, behov og muligheter i eget miljø
  • Jobbe i kreative prosesser
  • Samarbeide og fungere i team
  • Stole på seg selv og tørre å ta egne valg
  • Utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

 

Elevbedrift er fleksibelt;

Det kan drives intensivt i en kort periode eller over et skoleår. Elevbedrift kan organiseres som et flerfaglig prosjektarbeid der læreplanmål blant annet i matte, norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk dekkes. Elevbedrift passer inn i valgfag, utdanningsvalg og arbeidslivsfag. I mange valgfag vil Elevbedrift danne et inspirerende og lærerikt rammeverk for faget.

 

  • Elevbedrift kan brukes til å skape økonomiske, kulturelle og sosiale verdier.
  • Elevbedrift kan gi elevene mulighet til å samarbeide med ressurspersoner og bedrifter i sitt lokalsamfunn.
  • Elevbedrift er læring på ordentlig.
  • Elevbedrift er gøy!
  • Elevene lærer gjennom egne erfaringer.

  

Sted: Brattvåg Ungdomsskole

Adr: Dalevegen 50, 6270 Brattvåg

Dato: 18.Juni 2018 Tid:12:00 – 15:30

Påmelding sendes til:

Christina Hessen, ch@ue.no , mob. 97125757

Oppgi navn, skole, telefonnummer og e-post på deltagerne.

Påmeldingsfrist: 14.juni 2018, påmeldingen er bindende.

Deltakeravgift: Kurset er gratis.

Skolen dekker vikar- og reiseutgifter. Min. 2 deltakere fra hver skole.

Deltakere som melder seg på og ikke møter må betale kr. 200,- for kurset.

Kursholder:Marianne Moen / Christina Hessen – Ungt Entreprenørskap