Innovasjonscamp Ørsta vgs.

Møre og Romsdal · 04.desember 2019

Velkommen til Innovasjonscamp!

Her finner dere all informasjon dere trenger.

Program for dagen:   Program 

Her ligger oppdraget:  Oppdrag

Vurderingskriterier for juryen finner dere her:  Jurykriterier. Dette er kriteriene som løsningene og presentasjonen deres vil bli vurdert ut i fra.

Mal for forretningsplan/idèbeskrivelse ligger her:  Forretningsplan/idèbeskrivelse.

Innlevering av forretningsplan/idèbeskrivelse og eventuelt PowerPoint gjør dere via arkfanen under.

Forretningsplan/idèbeskrivelse skal leveres innen kl. 12.00

Om dere ønsker å bruke PowerPoint skal den leveres innen kl. 12.20.

Oversikt over veiledere og jury på Innovasjonscampen:  Veileder og jury

Lykke til! :)

NB: Merk filen med gruppenummer. Bruk malen over og lever som PDF. 

Lever forretningsplan/idèbeskrivelse her:  innlevering.

NB: Merk filen med gruppenummer.

Lever eventuell PowerPoint her:  innlevering.