Fylkesmesse for Studentbedrifter 2019

Møre og Romsdal · 10.april 2019

Velkommen til Fylkesmesse for Studentbedrifter på NTNU i Ålesund 10.april 2019.

Alle i trappa

Markedsplass

På Markedsplassen møter studentbedriftene juryene og andre aktuelle samarbeidspartnere.

-          Der blir det dømming av de to konkurransene. Juryene intervjuer hver studentbedrift.  De får 7 minutter til hvert intervju.

-          Det blir korte dialogmøter med andre relevante samarbeidspartnere (speed dateing). Det skal være en dialog, der det stille spørsmål og gies tips til videre arbeid. Den delen er ikke konkurranse.

 Rekkefølge markedsplass

Studentbedriftene skal starte på ulike stasjoner:

1.  Artifish SB starter på …………. 1. Innovasjon Norge

2.  FitFish SB SB starter på …….. 3. Størst internasjonale potensial

3.  Net over it SB starter på  ……. 5. Beste SB          

4. SeaSort SB starter på ………… 7. Pause

Videre så holdes rekkefølgen.

Vi vil forklare når markedsplassen starter.               

09.00                     Testing av PP, Fogdegården (studentbedriftene) 

10.00                      Åpning av Fylkesmessen for studentbedrifter 2019                                 og Gründerdagen, Vrimlearealet                         

                               Annik Fet, viserektor

                               Fogdegården         

                               Foredrag i regi av Gründerdagen 2019 -

                               Didrik Dimmen fra FlowMotion kommer!

                               «Two minutes to convince»

                               Studentbedriftene presenterer sine forretningsideer
                               for jury og publikum.

11.30                       Pause

12.00-13.15             Markedsplass,  B 229 og B 228
                               (for studentbedriftene og jury)

                                Intervju:            Beste studentbedrift

                                Intervju:            Største internasjonale potensial                                                                                                      

                                Speed-dating 

13.15-14.00             Møteplass, Vrimleområdet

                               Studentbedriftene er i vrimleområdet ved hvert sitt bord og 
                               prater med publikum og jury.

13.15-14.00             Juryene arbeider og besøker møteplassen

14.30                      Premieutdeling, vrimleområdet

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal takker bedrifter og deres medarbeidere som deltar i juryarbeidet.

Beste Studentbedrift  
Robin Halsebakk Sølvtrans AS
Liv-Jorunn Ervik Driw AS
Ann Elin Rovde Møreforskning AS
Runar Pedersen MOWI ASA
Største internasjonale potensiale  
Anita Lervik Optimar AS
Tor Rønnestad Jets Vacuum AS
Kristin Alnes SjømatNorge
Inger Synnøve Remme Haram Næring og Innovasjonsforum
Samarbeidspartnere  
Mari Dorte Jønland Michaelsen  Innovasjon Norge
Roger Lunden Strand Sparebanken Møre

«Two minutes to convince»
Studentbedriftene presenterer sine forretningsideer for jury og publikum.

Rekkefølgen er denne:

1.  Artifish SB

2.  FitFish SB

3.  Net over it SB

4.  SeaSort SB

UE Møre og Romsdal skal lage et programhefte som deles ut i forbindelse med Fylkesmessa.

I programheftet skal det være en presentasjon av hver bedrift.

Presentasjon: dvs logo hvis dere har, og en kort beskrivelse av forretningsideen deres. Det er digital innlevering.

Det skal lastes opp her:  https://ungent.sharefile.com/r-r2ae0fd204424820b 

Alt skal være i ett dokument og word! Frist for opplastning er 1. mars kl. 12.00

Studentbedriftene deltar i to ulike konkurranser under Fylkesmessa:

1          Beste studentbedrift                                               

2         Størst internasjonalt potensiale    

Alle konkurranser er obligatorisk, men SB-ene kan satse forskjellig på de ulike konkurransene.

I vedlegget finner dere nyttig informasjon og konkurransekriteriene.

Forretningsplanen er grunnlag for vurdering i alle konkurranser.

Forretningsplanen kan være på maks 15 sider, inkludert vedlegg.

Coversheet/omslagsark på 1 side med informasjon om forretningside, utfordring, løsning og et kort sammendrag kommer i tillegg.

Mal for coversheet finner dere til høyre.

Alt skal være i ett dokument og i PDF!

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier.  Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av Studentbedriftene.

Det er digital innlevering av forretningsplan og coversheet.

Innlevering innen 25. mars kl. 12.00.

Det skal lastes opp her:  https://ungent.sharefile.com/r-r0f4bb7cff5f43d0a 

Fylkesmessa består av tre deler: Two minutes to convince, markedsplass og møteplass.

Dere møter juryene i alle tre delene og kan benytte muligheten til å overbevise de om at dere er best.

Two minutes to convince

Alle studentbedriftene presenterer seg og forretningsideen for juryene og andre deltagere i et auditorium. PowerPoint kan benyttes. Maks 2 minutter. Maks 5 personer på /ved scena.

Det blir anledning til å teste PP 10. april kl 09.00. Da må også ev. PP leveres.

Vi anbefaler å bruke tid på å øve på presentasjonen og tenke nøye gjennom hva dere ønsker å formidle i løpet av to minutter.

Markedsplass

På Markedsplassen møter studentbedriftene juryene og andre aktuelle samarbeidspartnere.

-          Der blir det dømming av de to konkurransene. Juryene intervjuer hver studentbedrift.  Dere får 7 minutter til hvert intervju.

-          Det blir korte dialogmøter med andre relevante samarbeidspartnere (speed dateing). Det skal være en dialog, der dere kan stille spørsmål og de kan gi dere tips videre. Den delen er ikke konkurranse.

Dere kan ta med brosjyre, prototype osv. avhengig av hva dere har. Det kan være lurt å ha med økonomipermen og forretningsplanen.

Markedsplass vil foregå etter oppsatt skjema som dere får 10. april.

Møteplass

Den blir i mingleområdet i første etasje. Der kan jury og publikum møte dere.

Her vil juryen stille dere ekstra spørsmål og dere har en siste mulighet til å presentere dere. Dere får et bord til disposisjon. Dere kan legge ut brosjyrer, sette opp roll-up, prototype osv avhengig av hva dere har tilgjengelig.

Vinnere, regler og uttak til NM:

Vinner i klassen Beste studentbedrift og Største internasjonale potensial vil bli tatt ut til å representere Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter 27.-28. mai i Oslo. 

NM

UE Møre og Romsdal vil arrangere et forberedelsesmøte med ”kritiske venner” for studentene i SB-en som skal delta på NM.

Økonomi NM:

UE Møre og Romsdal dekker et stipend til SB-en som vinner Beste SB. Stipendiet dekker deltageravgifta for inntil

5 personer pr. SB, samt et tilskudd til reise/andre utgifter på kr 2000,- pr. student (maks 5)

NTNU Ålesund dekker tilsvarende for vinner Største internasjonale potensial.