Fylkesmessa for studentbedrifter 2018

Møre og Romsdal · 25.april 2018

Velkommen til Fylkesmesse for Studentbedrifter på NTNU i Ålesund 25.april 2018.
Detaljert informasjon finner dere under i arkfanene.

Alle nærbilde, liggande

Disse bildene kan brukes fritt. Foto Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Bilde 1. Plarva Solutions SB og Biorest SB som skal til NM.

Bilde 2. Plarva Solutions SB

Bilde 3. Biorest SB

Bilde 4. Biorest SB har intervju med juryen.

Disse skal til NM 2018

Plarva Solution SB

Biorest SB

jurymøte Biorest

09.00                  Testing av PP, Fogdegården (studentbedriftene)

10.00                   Åpning av Fylkesmessen for studentbedrifter 2018

                            og Gründerdagen,

                            Vrimlearealet

                            Fogdegården

                            Foredrag i regi av Gründerdagen 2018

                            Olav Sindre Kriken fra Racer

                           «Two minutes to convince»

                           Studentbedriftene presenterer sine forretningsideer for

                           jury og publikum.

                                         Biorest SB

                                         EVIKIO SB

                                         Nyheit & Kryheit SB

                                         Plarva Solutions SB

                                         Quarter Consult SB

                                         Strøy SB

                                         Sunshower SB

                                         Swithboard SB

11.30                   Pause

12.00-13.30         Markedsplass (studentbedriftene)

                            Intervju: Beste studentbedrift

                            Intervju: Største internasjonale potensial

                            Intervju: Beste samarbeid med næringslivet

                            Speed-dating med Sparebanken Møre og

                            Innovasjon Norge.

13.30-14.00         Møteplass

                            Vrimleområdet

                           Studentbedriftene er i vrimleområdet ved hvert sitt

                           bord og prater med publikum og jury.

 14.30                  Premieutdeling, vrimleområdet
 
 

Studentbedriftene deltar i tre ulike konkurranser under Fylkesmessa:

1          Beste studentbedrift                                               

2          Størst internasjonalt potensiale    

3          Beste samarbeid med næringslivet           

Alle konkurranser er obligatorisk, men SB-ene kan satse forskjellig på de ulike konkurransene.

I vedlegget finner dere nyttig informasjon og konkurransekriteriene.

Fylkesmessa består av tre deler: Two minutes to convince, markedsplass og møteplass.

Dere møter juryene i alle tre delene og kan benytte muligheten til å overbevise de om at dere er best.

 

Two minutes to convince

Alle studentbedriftene presenterer seg og forretningsideen for juryene og andre deltagere i et auditorium. PowerPoint kan benyttes. Maks 2 minutter. Maks 5 personer på /ved scena.

Det blir anledning til å teste PP 25. april kl 09.00. Da må også ev. PP leveres.

Vi anbefaler å bruke tid på å øve på presentasjonen og tenke nøye gjennom hva dere ønsker å formidle i løpet av to minutter.

 

Markedsplass

På Markedsplassen møter studentbedriftene juryene og andre aktuelle samarbeidspartnere.

-          Der blir det dømming av de tre konkurransene. Juryene intervjuer hver studentbedrift.  Dere får 7 minutter til hvert intervju.

-          Det blir korte dialogmøter med andre relevante samarbeidspartnere (speed dateing). Det skal være en dialog, der dere kan stille spørsmål og de kan gi dere tips  

           videre. Den delen er ikke konkurranse.

Dere kan ta med brosjyre, prototype osv. avhengig av hva dere har. Det kan være lurt å ha med økonomipermen og forretningsplanen.

Markedsplass vil foregå etter oppsatt skjema som dere får 25. april.

 

Møteplass

Den blir i mingleområdet i første etasje. Der kan jury og publikum møte dere.

Her vil juryen stille dere ekstra spørsmål og dere har en siste mulighet til å presentere dere. Dere får et bord til disposisjon. Dere kan legge ut brosjyrer, sette opp roll-up, prototype osv avhengig av hva dere har tilgjengelig.

 

Vinnere, regler og uttak til NM:

Vinner i klassen Beste studentbedrift vil bli tatt ut til å representere Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter 11.-12. juni i Oslo. 

 

NM:
UE Møre og Romsdal vil arrangere et forberedelsesmøte med ”kritiske venner” for studentene i SB-en som skal delta på NM.

 

Økonomi NM:

UE Møre og Romsdal dekker et stipend til SB-en. Stipendiet dekker deltageravgifta for inntil

5 personer pr. SB, samt et tilskudd til reise/andre utgifter på kr 2000,- pr. student (maks 5).

Innlevering

Forretningsplanen er grunnlag for vurdering i alle konkurranser.

Forretningsplanen kan være på maks 15 sider, inkludert vedlegg.

Coversheet/omslagsark på 1 side med informasjon om foretningside, utfordring, løsning og et kort sammendrag kommer i tillegg.

Mal for coversheet finner dere til høyre.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier.  Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av Studentbedriftene.

Det er digital innlevering av forretningsplan og coversheet.

Det skal lastes opp her

Husk å navngi forretningsplanen med navnet på SBen. Alt skal være i ett dokument og i PDF!

Dere trenger bare å laste opp forretningsplanen en gang.

Frist for opplastning er 22. mars kl. 12.00.

Presentasjon i programhefte

UE Møre og Romsdal skal lage et programhefte som deles ut i forbindelse med Fylkesmessa.

I programheftet skal det være en presentasjon av hver bedrift.

Presentasjon: dvs logo hvis dere har, og en kort beskrivelse av forretningsideen deres. Det er digital innlevering.

Det skal lastes opp her 

Alt skal være i ett dokument og word! Frist for opplastning er 8. mars kl. 12.00

«Two minutes to convince»
Studentbedriftene presenterer sine forretningsideer for jury og publikum.

Rekkefølgen er denne:

 

  1. Biorest SB                       
  2. EVIKIO SB                      
  3. Nyheit & Kryheit SB             
  4. Plarva Solutions SB     
  5. Quarter Consult SB
  6. Strøy SB
  7. Sunshower SB
  8. Swithboard SB

Jury Fylkesmessa SB 2018

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal takker bedrifter og deres medarbeidere som deltar i juryarbeidet

Beste   Studentbedrift                                                                 
Per Ingeberg Rolls-Royce                                                          
Kurt Myrvang Marine Harvest Norway AS
Nils Vikhagen Atea
Kjersti Vister InnoTown   AS
Ann Elin Rovde Møreforskning   AS
Jon Ivar Havold NTNU Ålesund
Største internasjonale potensiale  
Inger Synnøve Remme Haram Næring og Innovasjonsforum
Iselin Aske Abdi og Aske
Lasse Kristiansen Møre og Romsdal Fylkeskommune
Andreas Wenaas Østigård Innovasjon Norge Møre og Romsdal
Beste samarbeid med næringslivet  
Pål Bakke NHO Møre og Romsdal
Benedicte Hurlen Næringsforeningen Ålesundsregionen
Bente Anni Ranum Randstad AS, avd. Ålesund
Martine Løkka Masterstudent UiO
Eirik Staurset                    Racer
Samarbeidspartner  
Anne Karin B. Ringdal Sparebanken Møre
Marius Erstad Flemsæter Sparebanken Møre
Margot Tvedt Innovasjon Norge Møre og Romsdal

Fylkesmessa for SB 2018

Beste samarbeid med næringslivet 

Nominerte: Biorest SB, Plarva Solutions SB og Strøy SB                      

Nr 1   Biorest SB

Største Internasjonale potensial - i samarbeid med hoppid.no

Nominerte: Biorest SB, Evikio SB og Plarva Solutions SB

Nr 1    Biorest SB

Beste Studentbedrift 2018 i Møre og Romsdal

Nominerte: Biorest SB, Plarva Solutions SB og Strøy SB

Nr 1   Plarva Solutions SB

Nr 2   Biorest SB

UTTAK TIL  NM  i Oslo 11. og 12. juni i Oslo:

Plarva Solutions SB

Biorest SB