Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2016

Møre og Romsdal · 19.april 2016

Innkalling til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Fylkeshuset. Rom 102 kl. 12.00 - 14.00.

Frist for påmelding: 1. april 2016
Frist for innsending av saker : 11. mars 2016

Det er laget en digital årsmelding: http://www.ue.no/aarsmelding2015/More-og-Romsdal?sort=full_menu

Her kan du skrive ut dagsorden for årsmøte 2016

Sakspapir fra årsmøte i UE Møre og Romsdal 19.04.2016.
Årsmelding 2015
Vedtekter
Signert protokoll
Budsjett for UE MR 2016