Årsmøte 2019

Møre og Romsdal · 01.april 2019

Til medlemmene i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Tid:    Mandag 1. april 2019 kl. 13.30

Sted:  Fylkeshuset, Molde, rom 102 v/resepsjonen i 1.etg.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Registrering

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

4. Konstituering:

    Valg av møteleder

    Valg av referent

    Valg av 2 til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2018

6. Regnskap 2018

7. Forslag til kontingent

8. Budsjett for 2019

9. Innkomne saker

10. Valg

11. Valg av representant til årsmøtet i UE Norge.

Saker til årsmøtet må være styret i hende før 1. mars 2019

Frist for påmelding: 10. mars 2019

Sakspapir blir lagt ut her.

For styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Kine Berild Norheim

Styreleder

Vedlagt er:

Styrets årsberetning UE MR 2018

UE MR resultatregnskap og balanse 2018

UE MR budsjett 2019

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg

Vedtekter

Signert protokoll årsmøtet 2018

Strategi for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2019-2012 med Handlingsplan 2019