Årsmøte 2019

Møre og Romsdal · 01.april 2019

Til medlemmene i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Tid:    Mandag 1. april 2019 kl. 13.30

Sted:  Fylkeshuset, Molde, rom 102 v/resepsjonen i 1.etg.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Registrering

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

4. Konstituering:

    Valg av møteleder

    Valg av referent

    Valg av 2 til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2018

6. Regnskap 2018

7. Forslag til kontingent

8. Budsjett for 2019

9. Innkomne saker

10. Valg

11. Valg av representant til årsmøtet i UE Norge.

Saker til årsmøtet må være styret i hende før 1. mars 2019

Frist for påmelding: 10. mars 2019

Sakspapir blir lagt ut her.

For styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Kine Berild Norheim

Styreleder

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Påmelding til årsmøtet sendes til sissel.tegelsrud.kolstad@ue.no

 

 

Fra vår virksomhet kommer:

 

………………………………………..                           ………………………………

 Navn på virksomhet                                                  Person