Vismas pris for beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter (varer og tjenester) til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
 • Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
 • Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.  

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Navn på konkurransen «Vismas pris for beste kundeopplevelse på nett».
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Informasjon om hvem som er målgruppen for bedriften/produktet.
 • UBens web-adresse (URL).
 • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle websiden, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.