Orklas innovasjonspris

I denne konkurransen blir innovative varer og tjenester (produkter) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept.
  • Sammenheng funksjonalitet og design.
  • Samarbeid med relevante aktører i prosessen fra idé til design.
  • Produktet er egnet for kommersialisering.

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Navn på konkurransen «Orklas innovasjonspris».
  • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.