Nordeaprisen for beste forretningsplan

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Det bør være en klar sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsetninger og de økonomiske prognosene. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt.

Følgende krav stilles til innholdet:

  • Forretningsidé og mål.
  • Organisering av bedriften.
  • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.
  • Marked og markedsplan.
  • Framdriftsplan.
  • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt. 

Bedriften må sende inn forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format.  Dere må oppgi kontaktperson i UBen med telefon og e-post i forretningsplanen.