ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvordan har bedriften vurdert kompetansebehovet ved fordeling av oppgaver, sett opp mot forretningsmålene?
  • Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
  • Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?
  • Bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirket de økonomiske resultatene.
  • IA-strategi; mål og tiltak.

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Navn på konkurransen «ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.