Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høy fokus på forretningsmodellen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Har bedriften gjort en vurdering av hva som finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og en vurdering av hvordan ungdomsbedriftens vare/tjeneste skiller seg ut?
 • Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort?
 • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – også utover ett skoleår?
 • Er varen/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum?
 • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
 • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare, og forsvarer potensialet for avkastning på egenkapitalen risikonivået?
 • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Navn på konkurransen «Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial».
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.