Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Kvaliteten på varen/tjenesten.
  • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag. 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.