Beste utstilling

Alle bedrifter på NM deltar i konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Estetisk uttrykk: utforming og kobling til bedriftens virksomhet.
  • Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant.
Juryen gjennomfører intervju på stand.

Bedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal UBen orientere juryen om dette samarbeidet. 

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene (innvendige mål):  

  • 2,49 meter høy (alle vegger)
  • 1,96 meter bred (bakvegg)
  • 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg)

Det er ikke mulig å flytte standvegger.