Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en sosial utfordring gjennom sin ungdomsbedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Har bedriften en klar definert sosial utfordring som de ønsker å løse?
  • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft?
  • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.