Beste reklamefilm

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produkt (vare eller tjeneste) eller ungdomsbedriften.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker.
 • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg.
 • Det generelle inntrykket av reklamefilmen.
 • Originalitet.

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Navn på konkurransen «Beste reklamefilm».
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Informasjon om hvordan dere har brukt reklamefilmen for å markedsføre/profilere bedriften.
 • URL-link til reklamefilmen.
 • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.