Beste markedsføring

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

  • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene. 
  • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen.
  • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

Bedriften må sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Dokumentasjon på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. Dokumentasjon kan være bilder, oppslag i media, linker etc.
  • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
  • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av markedsføringsaktivitetene må dere gjøre rede for hvem (bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

(Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)