Beste logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé.
 • Logoen fungerer både i svart/hvitt og i farge.
 • Logoen egner seg til forstørring og forminskning.
 • Generelt inntrykk av logo.

Bedriften må sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Navn på konkurransen «Beste logo».
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Logoen i ulike varianter. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen. 
 • Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).  
 • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av logoen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.