UE Alumnis lederskapspris

Det er viktig å sette fokus på teamarbeid og nettverksbygging i en bedrift. Det er disse faktorene som legger grunnlaget for UE Alumnis lederskapspris som deles ut under NM for Ungdomsbedrifter den 29. april 2016. Vinneren får delta på ”Leder for en dag” på nasjonalt nivå. Tidligere har deltakere fått følge blant annet Hadia Tajik og H.K.H Kronprinsen, og denne gangen kan det bli deg!

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte har daglig leder jobbet med nettverksbygging og relasjonsskapende aktiviteter i løpet av bedriftsperioden?
  • Hvilke resultater har nettverksbyggingen gitt?
  • Hvordan har daglig leder hatt fokus på å motivere og støtte sine team-medlemmer i bedriften?
  • Hvordan har daglig leder opptrådt når teamet eller noen av team-medlemmene har støtt på utfordringer med å løse oppgaver?

Er du vinneren av UE Alumnis Lederskapspris?

Send oss en kort motivasjonstekst (maks én A4-side) i forkant av NM UB, til alumni@ue.no
innen 28. april. Juryen vil deretter gjennomføre intervju med daglig leder på stand under NM UB.

Lederskapsprisen 2016