EwB-prisen

EwB-prisen tildeles en ungdomsbedrift som har registrert seg og deltatt i programmet Enterprise without Borders (EwB).

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • I hvilken grad bedriften har laget en beskrivende og attraktiv profil på EwB-websidene.
  • Hvordan samarbeidet med ungdomsbedrift(er) i annet/andre land har fungert.
  • Elevenes egne refleksjoner over de erfaringer de har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrenser.

Bedriften må i forkant av messa sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format. som inneholder informasjon om:

  • Navn på ungdomsbedriften og navn på konkurransen dere deltar i.
  • Punktene (kriteriene) over – inkludert URL til bedriftens EwB-profil.
  • Legg ved samarbeidsavtalen (eventuell annen dokumentasjon på samarbeid) dersom dere har det.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.