UE Alumnis lederskapspris

Alle daglige ledere på NM deltar i denne konkurransen. Det er viktig å sette fokus på teamarbeid og nettverksbygging i en bedrift. En god leder er dyktig på å pleie teamet (internt), samtidig som han/hun er god på å bygge opp og benytte nettverk (eksternt). UE Alumnis lederskapspris omfatter dette todelte fokuset.  

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte har daglig leder jobbet med nettverksbygging og relasjonsskapende aktiviteter i løpet av bedriftsperioden?
  • Hvilke type resultater har nettverksbyggingen gitt?
  • Hva slags fokus har daglig leder hatt på å motivere og støtte sine team-medlemmer i bedriften?
  • Har daglig leder vært rådgivende når teamet eller noen av team-medlemmene har støtt på utfordringer med å løse oppgaver?

Juryen gjennomfører intervju med daglig leder på stand. Det er ingen krav til innsending av materiell i forkant.