Beste utstilling

Alle bedrifter på NM deltar i denne kokurransen.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

  • Estetisk uttrykk: Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
  • Personlig uttrykk: Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill

Bedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. Juryen gjennomfører intervju på stand. Den er ingen krav til innsending av materiell i forkant.

 

Utvendig mål på stands: 2 meter (lengde) X 2 meter (dybde)

Innvendige mål på stands: 2,49 meter høy (alle vegger)

  • 1,96 meter bred (bakvegg)
  • 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg)

 Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte standvegger.