Beste reklamefilm

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produkt eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:

  • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker
  • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg
  • Det generelle inntrykk av reklamefilmen
  • Originalitet og generelt inntrykk

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt. 
 

Bedriften skal sende inn to eksemplarer av reklamefilmen (på DVD eller minnepinne) og en beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format.

 

Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:

  • Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet.
  • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
  • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.