Beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens profilering på nett og vil vurdere:

  • Kommunikasjonsmål: At løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper på nett og der igjennom bidrar til økt salg.
  • Brukeropplevelse: - At løsningen er intuitiv, enkle å søke/navigere i, skaper interesse og skaper et ønske om flere besøk. -At løsningen er ryddig.
  • Innholdskvalitet: At løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon.
  • Nyskapende: At bedriften tar i bruk innovative løsninger for brukeropplevelse på nett.
  • Teknisk: At løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne og enheter.

 

Bedriftene må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som skal inneholde:

  • Hvem er målgruppen(e) for bedriften/produktet og hvilke grep er gjort for å treffe målgruppen.
  • Hvordan markedsføres bedriften på internett (hvordan finner kundene ut av hvor de kan få mer informasjon).
  • Oversikt over adressen(e) der man søker å nå kundene (URL).
  • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle profilen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å få svar på eventuell spørsmål.