Spleiselagets regnskapspris

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten står bak Spleiselaget. Spleiselaget ønsker å hedre ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 • Bilagshåndtering:
  - Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Oversiktlig:
  - Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering:
  - Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap:
  - Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

 

Bedriften skal sende inn delårsrapporten (maks 12 A4 sider) i PDF-format m/oppdatert regnskapsrapport. Fullstendig regnskap med bilag skal tas med på NM. Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Se regler vedrørende delårsrapporten i konkurransen "Beste ungdomsbedrift".